Valitse maa:

FinlandFinland

Valitse maa:

DASSY professional workwear
search

SOSIAALINEN VASTUUMME

Sosiaalinen vastuu ja eettisyys kuuluvat kiinteästi DASSYN yritysarvoihin. Voimassa olevan lainsäädännön noudattamisen lisäksi pyrimme kaikessa toiminnassamme takaamaan, että työympäristö suojaa työntekijöidemme ihmisoikeuksia, ottaa huomioon moninaisuuden ja edistää kaikin puolin oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Amfori BSCI

DASSY Europe bv on ollut jo vuodesta 2014 lähtien amforin jäsen (aiemmin Foreign Trade Association), joka on johtava globaali Euroopan ja kansainvälisen kaupan järjestö. Osallistuessamme amfori BSCI:n (Business Social Compliance Initiative) toimintaan työskentelemme yhdessä muiden toimitusketjun toimijoiden kanssa turvallisten ja oikeudenmukaisten työolojen takaamiseksi.

amfori BSCI:n sääntöjen 11 periaatteen mukaisesti koko toimitusketjumme työolot ovat jatkuvan arvioinnin kohteena ja niihin puututaan aina, kun tarve vaatii. Tuloksellisesti. Viimeisessä amfori BSCI:n suorittamassa DASSYN tuotannon tarkastuksessa saimme yleisarvosanaksi A:n. Se on paras mahdollinen arvio.

Lue lisää amfori BSCI:n toiminnasta.

LAIT JA MÄÄRÄYKSET

Noudatamme kaikkia meidän liiketoimintaamme koskevia kansallisia ja paikallisia lakeja ja määräyksiä, ja pyrimme noudattamaan eettisiä periaatteita kaikessa toiminnassamme.

IHMISOIKEUDET

Noudatamme ihmisoikeuksia kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa, kuten yleismaailmallisessa ihmisoikeuksien julistuksessa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti ja edellytämme tavarantoimittajiltamme samaa.

LASTEN PAKKOTYÖ

Lapsityövoiman käyttö ei ole hyväksyttävää. Emme hyväksy myöskään mitään pakkotyön tai riiston muotoja.

MONIMUOTOISUUS, OSALLISTAMINEN JA REILU TYÖLLISTÄMINEN

Vastustamme selväsanaisesti kaikkia syrjinnän muotoja ja pidämme moninaisuutta etuna. Sitoudumme luomaan työympäristön, jossa kaikki työntekijät otetaan mukaan, heitä kohdellaan kunnioittavasti ja heille taataan yhdenvertaiset mahdollisuudet uralla etenemiseen.

JÄRJESTÄYTYMIS- JA ILMAISUVAPAUS

Työntekijöillä on oikeus muodostaa järjestöjä tai liittyä niihin vapaan valintansa mukaan ja neuvotella kollektiivisesti. Työntekijöiden ilmaisuvapaus kuuluu olennaisena osana yrityksen avoimeen viestintäympäristöön. Työntekijöitä kannustetaan ilmaisemaan huolenaiheensa vapaasti, ja johto suorittaa toimenpiteitä heidän ilmaisemiensa seikkojen johdosta.

TYÖPAIKAN REILU HENKI

Korostamme kaikessa työssämme yrityksemme arvojen mukaista reilua toimintaa. Emme hyväksy lahjontaa emmekä yritystä kilpailla turvautumalla epäeettisiin tai laittomiin käytäntöihin.