Valitse maa:

FinlandFinland

Valitse maa:

DASSY professional workwear
search

YRITYSKULTTUURI JA ARVOT

DASSY-työvaatteet ovat paljon enemmän kuin vain vaatteeseen kiinnitettävä etiketti. Olemme tietoisia siitä, että meidän tuotteidemme käyttäjät kantavat mukanaan myös meidän nimeämme ja puolustamiamme arvoja. DASSY sitoutuu tuottamaan työvaatteita sosiaalisesti vastuullisesti ja ympäristöystävällisesti ja noudattamaan eettisiä ja ekologisia periaatteita vastatessaan asiakkaiden, työntekijöiden ja yhteisöjen tarpeisiin maailmanlaajusesti.

Yrityskulttuuri ja arvot

Rehtiys, rehellisyys, omistautuminen liiketoiminnalle ja brändille sekä jokaisen yksilön ja ympäristön kunnioitus ovat seikkoja, joita arvostamme liiketoiminnassamme ja jotka vastaavat eettisiä arvojamme. DASSY pyrkii toiminnassaan luomaan työntekijöille terveellisen ja avoimen työympäristön, jossa työntekijät voivat vapaasti puhua huolistaan, hankkia uusia tietoja ja parantaa taitojaan. Uskomme, että tämä kannustaa meitä omaksumaan samanlaisen eettisen ja rehdin suhtautumisen kaikessa toiminnassamme. Näiden yhteisten eettisten ja ekologisten arvojen pohjalta haluamme tehdä yrityksestämme luotettavan kumppanin ja levittää näitä arvoja sekä oman organisaatiomme jäsenten keskuudessa että myös mahdollisten uusien työntekijöiden, asiakkaiden ja tavarantoimittajien parissa.

TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYS JA TURVALLISUUS ETUSIJALLA

Me uskomme, että työntekijöiden turvallisuus ja terveys on ensiarvoisen tärkeää. Pyrimme luomaan terveellisen työympäristön, joka kannustaa luovaa ajattelua, henkilökohtaista kehitystä ja yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin perustuvaa urakehitystä.

ASIAKKUUDEN ARVON KASVATTAMINEN

DASSY pyrkii joka päivä parantamaan asiakkaidensa tyytyväisyyttä ja voittamaan heidän luottamuksensa pitkäaikaisissa suhteissa osoittamalla vastuuntuntoa ja toimittamalla jatkuvasti laatutuotteita.

Tarjoamme asiakkaillemme laatutuotteita kilpailukykyiseen hintaan ja viestimme tuotteistamme ja yrityksestä avoimesti käyttäen siihen verkkosivustoamme, vuosittain uusittavia kuvastoja, jälleenmyyjien koulutusta, kohderyhmiä jne. Kuosien kehittämistä, raaka-aineiden hankintaa ja vaatteiden valmistusta koskeva asiantuntemuksemme muodostaa pohjan asiakkaiden tarpeita vastaavien työvaatteiden kehittämiselle.

Lisätakuuna osoittamaan, että DASSY-työvaatteet vastaavat korkeimpia laatuvaatimuksia, eri ammattikuntia ja teollisuudenaloja edustava itsenäisten ammattitoimijoiden ryhmä testaa perusteellisesti tuotteemme. Ryhmä muodostaa yhdessä DASSYN testaustiimin, ja testejä suoritetaan talon omassa teollisessa pesulassa sekä itsenäisissä, tunnustetuissa testauskeskuksissa ja laitoksissa.

PITKÄAIKAISET SUHTEET TAVARANTOIMITTAJIIN JA ALIHANKKIJOIHIN

DASSY pitää mielessä, että liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitsemme muihin yrityksiin ja organisaatioihin kuuluvia ihmisiä ja suhteita. Olivatpa kyseessä asiakkaat, työntekijät tai liikekumppanit, uskomme, että pitkäaikaisten suhteiden kehittäminen ja kaikkien meidän tavoitteidemme kannalta olennaisten tahojen kunnioittaminen on liiketoimintamme kannalta perustavanlaatuista.

YHTEISÖTOIMINTA JA YHTEISKUNNALLINEN SITOUTUMINEN

Investointi uusiin työpaikkoihin
Kestävän kehityksen ja kunnianhimon siivittämänä DASSY luo uusia työpaikkoja oman maan lisäksi myös muissa maissa. Tarjoamalla terveellisen työympäristön ja mahdollisuuksia uralla etenemiseen pyrimme säilyttämään asialle omistautuneet lahjakkaat työntekijät talossa ja kasvumme myötä houkuttelemaan myös uusia. Haluamme siis olla rehtejä kumppaneita sekä työntekijöillemme että myös tavarantoimittajille ja kaikille DASSY-työvaatteiden käyttäjille.

Sponsorointi ja hyväntekeväisyys
Osallistumalla hyväntekeväisyyteen ja sponsoroimalla esimerkiksi koulutukseen tai kulttuuriin liittyviä aloitteita olemme mukana tukemassa paikallista toimintaa, joka parantaa omalta osaltaan niiiden yhteisöjen elämänlaatua, joissa asumme ja työskentelemme.

PERIAATTEIDEN LEVITTÄMINEN

Noudatamme itse eettisiä periaatteita ja tuemme ympäristöaloitteita ja edellytämme, että myös meidän tavarantoimittajamme, alihankkijamme ja muut liikekumppanimme toimivat samoin. Liikesopimusten ja tavarantoimittajien toimintaohjeiden perusteella valitsemme liikekumppaneita, jotka noudattavat standardien vaatimuksia ja kunnioittavat liiketoiminnassaan yrityksemme arvoja.