Valitse maa:

FinlandFinland

Valitse maa:

DASSY professional workwear
search

Standardit ja sertifikaatit

HUOMIOVAATTEET PÄIVÄ-, HÄMÄRÄ- JA YÖKÄYTTÖÖN

EN ISO 20471: 2013 + A1: 2016
HUOMIOVAATTEET PÄIVÄ-, HÄMÄRÄ- JA YÖKÄYTTÖÖN

Näkyvyyttä parantava varoitusvaatetus ammattikäyttöön. Nämä vaatteet parantavat käyttäjänsä näkyvyyttä sekä päivällä että yöllä. Näkyvyyttä parantavan, EN ISO 20471:2013 -standardin mukaisen varoitusvaatetuksen käyttö on lain mukaan pakollista kaikille ajoteillä ja rakennustyömailla työskenteleville. Vaikka vain osa työpäivästä vietettäisiin paikassa, jossa on liikennettä, on varoitusvaatetusta käytettävä aina. Heijastavaan kankaaseen tehtävät painatukset, kirjonnat ja muut muutokset pienentävät heijastavan materiaalin pinta-alaa, mikä voi johtaa siihen, ettei heijastavan materiaalin pinta-alan vähimmäisvaatimus täyty. Ilman ilmoitetulta laitokselta ennalta saatua lupaa tehtävät kirjonnat ovat kiellettyjä. Ota näissä asioissa yhteyttä turvallisuusneuvonantajaan.

Learn more about combining and personalising high visibility workwear.

LUOKKA 3

On oltava käytössä kaikilla, jotka työskentelevät normaalin ajonopeuden ajoteillä ja käytössä olevilla rautateillä, sekä pelastustehtävissä ja rakennustyömailla.

Fluoresoivan materiaalin pinta-ala vähintään 0,80 m²
Heijastavan materiaalin pinta-ala vähintään 0,20 m²

LUOKKA 2

Voi olla käytössä niillä, jotka valvovat toimia, johon vaaditaan luokan 3 varoitusvaatetus. Käytetään hyvissä sääolosuhteissa, jolloin näkyvyys on riittävä.

Fluoresoivan materiaalin pinta-ala vähintään 0,50m²
Heijastavan materiaalin pinta-ala vähintään 0,13 m²

LUOKKA 1

Voi olla käytössä vain niillä, jotka vierailevat paikassa, jossa vaaditaan luokan 3 varoitusvaatetus. Vierailijoiden mukana on oltava kohteessa työskentelevä henkilö. Jos teet päivän aikana erilaisia tehtäviä tai et ole varma, on luokan 3 vaatetus suositeltava.

Fluoresoivan materiaalin pinta-ala vähintään 0,14m²
Heijastavan materiaalin pinta-ala vähintään 0,10m²

SUOJA KYLMÄLTÄ

EN 14058: 2004
SUOJA KYLMÄLTÄ


Standardin EN 14057:2004 mukaan sertifioidut vaatteet suojaavat käyttäjää kylmältä. Kylmälle ympäristölle on tyypillistä kosteuden ja tuulen yhdistelmä lämpötiloissa alle -5 °C. Luokka 3 on korkein luokka (ja tämä testataan tuotteissa).

Varmista ennen käyttöä, että vaate on suljettu oikein, kiristä kalvosimet ja vyötärö tiukkaa istuvuutta silmällä pitäen. Vaate suojaa kylmää säätä vastaan, mutta se ei ole takuusuojaus kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa. Ota huomioon, että suojaus heikkenee, jos vaate tai käyttäjä kastuu. Säilytä vaatteet suojaustason ylläpitämiseksi kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa. Vaatetta tulee hoitaa sisäpuolelle kiinnitettyjen ohjeiden mukaisesti. Huomioi, että vaatteen lämmöneristävyys voi heiketä pesujen ja huoltojen jälkeen. Paranna suojausta ja estä paikallinen kylmettyminen käyttämällä sopivaa pään, käsien ja jalkojen suojausta, EN 14058:2004 standardi ei kata näiden tuotteiden käyttämistä. 

SUOJA SATEELTA, LUMELTA, SUMULTA JA MAAPERÄN KOSTEUDELTA

EN 343: 2003 + A1: 2007 / EN 343: 2019
SUOJA SATEELTA, LUMELTA, SUMULTA JA MAAPERÄN KOSTEUDELTA

X= vedenkestävyys (WR) 
X= kosteuden höyrynläpäisevyys (MVP)

EN 343 -sertifioidut suojavaatteet suojaavat sateelta, lumelta, sumulta ja maaperän kosteudelta. Vaatteiden ja saumojen veden- ja vesihöyrynkestävyys on testattu.

SERTIFIOIDUT POLVITASKUT SEKÄ DASSY CRATOS -POLVISUOJAT

EN 14404: 2004 + A1: 2010
SERTIFIOIDUT POLVITASKUT SEKÄ DASSY CRATOS -POLVISUOJAT

Tässä standardissa kuvataan polvisuojusten testausmenetelmät ja -vaatimukset polvillaan tehtäviä töitä varten.

Polvisuojuksia on neljää tyyppiä:

Tyyppi 1: ”itsenäiset” polvisuojukset.
Tyyppi 2: housujen polvisuojustaskuissa käytettävät suojukset.
Tyyppi 3: irralliset polvisuojukset.
Tyyppi 4: polvisuojukset, jotka ovat osa jotakin muuta kokonaisuutta.

Niihin liittyy myös kolme suojatasoa:

Taso 0: ei läpäisysuojaa.
Taso 1: tasaiselle tai epätasaiselle lattiapinnalle soveltuvat polvisuojukset, joissa on läpäisysuoja < 1 cm:n esineitä vastaan.
Taso 2: tasaiselle tai epätasaiselle lattiapinnalle soveltuvat polvisuojukset, jotka suojaavat äärimmäisissä olosuhteissa (esim. kaivokset).

SUOJA NESTEMÄISIÄ KEMIKAALIEJA VASTAAN

EN 13034: 2005 + A1: 2009
SUOJA NESTEMÄISIÄ KEMIKAALIEJA VASTAAN

Suojavaatteet, joilla on EN 13034:2005+A1:2009 – tyyppi 6 -sertifiointi, tarjoavat rajoitetun suojan nestemäisten kemikaalien pieniä roiskeita ja höyryjä vastaan, ja ne on tarkoitettu käytettäväksi tilanteissa, joissa riskit arvioidaan alhaisiksi eikä nesteen läpäisevyyttä tarvitse estää täydellisesti. Tämän tyyppisen vaatetuksen on katettava koko ylä- ja alavartalo.

SUOJAUS VALOKAAREJA VASTAAN

IEC 61482-2: 2009
SUOJAUS VALOKAAREJA VASTAAN

Suojavaatteet, joilla on IEC 61482-2:2009 -sertifiointi, suojaavat käyttäjää valokaarelta. Sähkölaitteen häiriöstä (kuten oikosulusta) aiheutuva valokaari tai räjähdys vapauttaa äkillisesti voimakasta kuumuutta ja valoa, mikä voi aiheuttaa vakavia palovammoja tai muita vammoja.

Luokka 1: suoja 4 kA:n valokaarilta
Luokka 2: suoja 7KA:n valokaarilta
Vaatteiden on testattu kestävän noin 400 voltin jännitettä 500 millisekunnin ajan.

SUOJA VALOKAARILTA

EN 1149-5: 2008
SUOJA VALOKAARILTA

Sähköstaattiset ominaisuudet, osa 5. Tämä vaatetus estää sähköstaattisista varauksista muodostuvat kipinät, jotka voivat aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. 
EN 1149 koostuu eri osista, joissa määritetään vaatimukset ja testausmenetelmät, joiden avulla voidaan mitata suojausta staattista sähköä ja purkautumisesta aiheutuvaa vahinkoa vastaan.
EN 1149-5 kuvaa suorituskykyvaatimukset. Materiaalin on täytettävä standardin EN 1149-1 tai EN 1149-3 vaatimukset.

SUOJAVAATETUS HITSAUKSESSA JA SIIHEN LIITTYVISSÄ TYÖVAIHEISSA

EN ISO 11611: 2007 / EN 11611: 2015
SUOJAVAATETUS HITSAUKSESSA JA SIIHEN LIITTYVISSÄ TYÖVAIHEISSA

Suojavaatetus hitsauksessa ja siihen liittyvissä työvaiheissa. Nämä vaatteet suojaavat hitsauksen metalliroiskeilta, lyhytaikaiselta liekkikosketukselta ja lämpösäteilyltä sekä minimoivat sähköiskun mahdollisuuden (tahaton +/- 100 V -kosketus). 

Tässä standardissa määritetään turvallisuuden vähimmäisvaatimukset ja testausmenetelmät suojavaatetukselle, mukaan lukien pään ja jalkojen suojavarusteet, joka on suunniteltu suojaamaan käyttäjän kehoa ja johon tulee pukeutua hitsauksen ja siihen liittyvien työvaiheiden aikana. 

A1: ilmaisee, että vaatetus täyttää liekkien leviämisen rajoitusvaatimukset altistettaessa sen pinta liekille.
A2: ilmaisee, että vaatetus täyttää liekkien leviämisen rajoitusvaatimukset altistettaessa sen reuna liekille. Jaettu kahteen luokkaan:
– Luokka 1 on suojaus vähemmän vaarallisiin hitsaustekniikkoihin ja tilanteisiin, joista aiheutuu vähän metalliroiskeita ja lämpösäteilyä.
– Luokka 2 on suojaus vaarallisempiin hitsaustekniikkoihin ja tilanteisiin, joista aiheutuu enemmän metalliroiskeita ja lämpösäteilyä.

SUOJAVAATETUT LÄMPÖÄ JA LIEKKEJÄ VASTAAN.

EN ISO 11612: 2008 / EN ISO 11612: 2015
SUOJAVAATETUT LÄMPÖÄ JA LIEKKEJÄ VASTAAN.

Suojavaatetus lämpöä ja liekkejä vastaan tilanteessa, jossa tarvitaan rajoitetusti liekkien leviämistä rajoittavaa vaatetusta ja jossa käyttäjä voi altistua säteilevälle tai johtuvalle lämmölle, kontaktilämmölle tai sulalle metalliroiskeelle. Tässä standardissa määritetään suoritustasovaatimukset vaatekappaleille, jotka on suunniteltu suojaamaan käyttäjän kehoa lämmöltä ja liekeiltä käsiä lukuun ottamatta.

A ilmaisee rajoitettua liekin leviämistä;
B ilmaisee lämmön johtumista, 3 mahdollista tasoa: B1, B2 ja B3, joista 3 on korkein taso;
C ilmaisee säteilylämpöä, 4 mahdollista tasoa: C1, C2, C3 ja C4, joista 4 on korkein taso;
D ilmaisee alumiiniroiskeita, 3 mahdollista tasoa: D1, D2 ja D3, joista 3 on korkein taso;
E ilmaisee rautaroiskeita, 3 mahdollista tasoa: E1, E2 ja E3, joista 3 on korkein taso;
F ilmaisee kontaktilämpöä, 3 mahdollista tasoa: F1, F2, ja F3, joista 3 on korkein taso.

SUOJA UV-SÄTEILYLTÄ

EN 13758-2: 2003 + A1: 2006
SUOJA UV-SÄTEILYLTÄ

Tämän standardin mukainen vaatetus suojaa auringonsäteilyltä. UPF-kerroin (Ultraviolet Protection Factor), joka on vähintään 50, tarjoaa mahdollisimman hyvän suojan ja pysäyttää yli 98 % auringon haitallisesta UV-säteilystä. Vaatetuksen suojavaikutus saattaa heiketä, mikäli vaate on kulunut, venynyt tai märkä. Vaate suojaa vain sen alle jääviä kehon osia. Käytä paljaan ihon suojaamiseen aurinkovoidetta, jolla on korkea suojakerroin.