Kies uw land:

BelgiëBelgië

Kies uw land:

DASSY professional workwear
search

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheden

Bij DASSY zijn onze maatschappelijke verantwoordelijkheden en onze ethische benadering vast verankerd in onze bedrijfswaarden. We voldoen niet alleen aan alle relevante wetgevingen maar willen nog een stapje verder gaan en er voor zorgen dat de werkomgeving op alle domeinen waar we actief zijn, de mensenrechten van onze werknemers beschermt, de diversiteit stimuleert en steeds eerlijkheid en gelijkheid nastreeft in elk opzicht.

gold award

SD EXCELLENCE AWARDS 2019

De gouden award voor “Social Dialogue & Workplace Cooperation” die ons productiecentrum op de SD Excellence Awards in ontvangst mocht nemen, bekroont onze inspanningen om de sociale dialoog te bevorderen en de samenwerking op de werkvloer te versterken. 

Amfori BSCI

Amfori BSCI

DASSY Europe bv is sinds 2014 lid van amfori (vroeger Foreign Trade Association), de toonaangevende brancheorganisatie van de Europese en de internationale handel. In het kader van onze deelname aan het amfori BSCI-initiatief (Business Social Compliance Initiative) zetten we ons samen met andere actoren uit de toeleveringsketen in voor veilige en eerlijke arbeidsomstandigheden.

In lijn met de 11 principes van de amfori BSCI gedragscode worden de arbeidsomstandigheden in onze volledige toeleveringsketen continu geëvalueerd en – waar nodig – geoptimaliseerd. Én met resultaat. De recentste amfori BSCI audit die in de DASSY-productiefaciliteit uitgevoerd werd, leverde de hoogste A-rating (‘voortreffelijk’) op over de volledige lijn.

Lees hier meer over het amfori BSCI initiatief.

Maatschappelijke verantwoordelijkheden

 

WETTEN EN REGLEMENTERINGEN

We voldoen aan alle nationale en lokale wetten en reglementeringen die betrekking hebben op onze zakelijke activiteiten. Bovendien is het onze bedoeling om in alles wat we doen, op een ethische manier te werk te gaan.

 

RESPECT VOOR DE MENSENRECHTEN

Met betrekking tot de algemene principes die worden aangehaald in een aantal internationale mensenrechteninstrumenten, zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, respecteren we de mensenrechten en eisen we van onze leveranciers dat ze dit ook doen.

 

KINDERARBEID-GEDWONGEN ARBEID

Kinderarbeid is onaanvaardbaar. Ook elke vorm van gedwongen arbeid of uitbuiting aanvaarden we onder geen enkel beding.

 

DIVERSITEIT, INCLUSIE EN EERLIJKE TEWERKSTELLING

We nemen een duidelijk standpunt in tegen elke vorm van discriminatie en beschouwen diversiteit als een troef. We hebben er ons toe verbonden om een werkomgeving te creëren die geen enkele werknemer uitsluit, waarbij werknemers worden behandeld met waardigheid en respect en ze alle carrièremogelijkheden geboden krijgen via gelijke kansen.

 

VRIJHEID VAN VERENIGING EN MENINGSUITING

Werknemers hebben het recht om verenigingen te vormen of er zich naar eigen keuze bij aan te sluiten en om collectief afspraken te maken. De vrijheid van meningsuiting van werknemers is een fundamenteel onderdeel van de open communicatie-omgeving van onze onderneming. Werknemers worden aangemoedigd om vrij uiting te geven aan hun bekommernissen waar het management dan terdege rekening mee houdt.

 

INTEGRITEIT OP HET WERK

Als een van onze bedrijfswaarden, wordt integriteit beklemtoond in elk aspect van ons werk. We zijn gekant tegen omkoperij en smeergeld en doen geen zaken via onethische of onwettige praktijken.

GP-library
GP-netbal
GP-dans team