Kies uw land:

BelgiëBelgië

Kies uw land:

DASSY professional workwear
search

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheden

Bij DASSY zijn onze maatschappelijke verantwoordelijkheden en onze ethische benadering vast verankerd in onze bedrijfswaarden. We voldoen niet alleen aan alle relevante wetgevingen maar willen nog een stapje verder gaan en er voor zorgen dat de werkomgeving op alle domeinen waar we actief zijn, de mensenrechten van onze werknemers beschermt, de diversiteit stimuleert en steeds eerlijkheid en gelijkheid nastreeft in elk opzicht.

BSCI - Business Social Compliance Initiative

Als officieel deelnemer aan het Business Compliance Initiative (BSCI), een initiatief van de Foreign Trade Association (FTA), werkt DASSY mee aan de bouw van een ethische productieketen gebaseerd op de 11 principes van de gedragscode van het BSCI (zie website van het BSCI). Verwijzend naar deze principes, streven we naar “een constructieve en open dialoog tussen zakenpartners en belanghebbenden, om zo de principes van het sociaal verantwoord zakendoen te versterken en beschouwen we het ontwikkelen van stabiele industriële relaties tussen werknemers en het management als de sleutel tot duurzaam zakendoen”.

 

WETTEN EN REGLEMENTERINGEN

We voldoen aan alle nationale en lokale wetten en reglementeringen die betrekking hebben op onze zakelijke activiteiten. Bovendien is het onze bedoeling om in alles wat we doen, op een ethische manier te werk te gaan.

 

RESPECT VOOR DE MENSENRECHTEN

Met betrekking tot de algemene principes die worden aangehaald in een aantal internationale mensenrechteninstrumenten, zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, respecteren we de mensenrechten en eisen we van onze leveranciers dat ze dit ook doen.

 

KINDERARBEID-GEDWONGEN ARBEID

Kinderarbeid is onaanvaardbaar. Ook elke vorm van gedwongen arbeid of uitbuiting aanvaarden we onder geen enkel beding.

 

DIVERSITEIT, INCLUSIE EN EERLIJKE TEWERKSTELLING

We nemen een duidelijk standpunt in tegen elke vorm van discriminatie en beschouwen diversiteit als een troef. We hebben er ons toe verbonden om een werkomgeving te creëren die geen enkele werknemer uitsluit, waarbij werknemers worden behandeld met waardigheid en respect en ze alle carrièremogelijkheden geboden krijgen via gelijke kansen.

 

VRIJHEID VAN VERENIGING EN MENINGSUITING

Werknemers hebben het recht om verenigingen te vormen of er zich naar eigen keuze bij aan te sluiten en om collectief afspraken te maken. De vrijheid van meningsuiting van werknemers is een fundamenteel onderdeel van de open communicatie-omgeving van onze onderneming. Werknemers worden aangemoedigd om vrij uiting te geven aan hun bekommernissen waar het management dan terdege rekening mee houdt.

 

INTEGRITEIT OP HET WERK

Als een van onze bedrijfswaarden, wordt integriteit beklemtoond in elk aspect van ons werk. We zijn gekant tegen omkoperij en smeergeld en doen geen zaken via onethische of onwettige praktijken.