Kies uw land:

NederlandNederland

Kies uw land:

DASSY professional workwear
search

Cultuur & waarden van de onderneming

DASSY professional workwear is meer dan alleen maar een label op een kledingstuk. We zijn er ons van bewust dat gebruikers die ons merk dragen, ook onze naam dragen en de waarden waarvoor we staan. Daarom engageert DASSY zich om werkkledij te vervaardigen op een sociaal verantwoordelijke en milieuvriendelijke manier en om een ethische en ecologische gedragscode te hanteren bij het voldoen aan de behoeften van onze wereldwijde klanten, werknemers en gemeenschappen.

werkman

Cultuur & waarden van de onderneming

Door integriteit, eerlijkheid, passie voor onze business en ons merk en door het respect voor elk individu en het milieu, doen we zaken op een manier die overeenstemt met onze ethiek en waarden. Bij DASSY hechten we zeer veel belang aan de zorg voor een gezonde en open werkomgeving voor onze werknemers, waar ze hun bekommernissen vrij kunnen uiten, kansen krijgen om nieuwe kennis op te doen en hun vaardigheden kunnen verbeteren. Dit zet er ons toe aan om, in alles wat we doen, ethiek en integriteit op eenzelfde manier te benaderen. Aan de hand van deze gedeelde ethische en ecologische waarden, willen we ons bedrijf profi leren als een betrouwbare partner en willen we deze visie niet enkel uitbreiden tot onze collega-leden van onze organisatie, maar ook tot potentiële nieuwe werknemers, klanten en leveranciers.

veiligheidskledij

Aandacht voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers

Wij zijn van mening dat de veiligheid en de gezondheid van onze werknemers van het allergrootste belang is. We streven ernaar om te zorgen voor een gezonde werkomgeving waar creatief denken, persoonlijke groei en carrièreontwikkeling via gelijke kansen worden aangemoedigd.

getest

Creatie van klantenwaarde

Iedere dag streven we er bij DASSY naar om de tevredenheid van klanten te verbeteren en hun vertrouwen te winnen via langetermijnrelaties, door verantwoordelijk te zijn en steeds kwaliteit te leveren.

Daartoe bieden we onze klanten hoogstaande kwalitatieve producten aan tegen een concurrentiële prijs en maken we werk van een open communicatieomgeving over onze producten en onze onderneming via onze website, jaarlijks vernieuwde catalogi, dealeropleidingen, focusgroepen enzovoort. Onze expertise inzake patroonontwikkeling, aanschaf van grondstoffen en productie van kledij vormt de basis voor de ontwikkeling van werkkledij die voldoet aan de eisen van onze klanten.

Als bijkomende garantie dat werkkledij van DASSY voldoet aan de hoogste kwaliteitsvereisten, worden onze onze producten grondig getest door een groep onafhankelijke professionals uit verschillende beroepen en sectoren, die samen het DASSY testteam vormen. De tests worden uitgevoerd in de interne industriële wasserij en door onafhankelijke erkende testcentra en instellingen.

Langetermijnrelaties

Langetermijnrelaties met leveranciers en onderaannemers

DASSY is er zich van bewust, dat om onze zakelijke doelstellingen te behalen, we moeten kunnen rekenen op een aantal mensen en op relaties met andere bedrijven en organisaties. Of het nu gaat om klanten, werknemers of zakenpartners, zijn we er rotsvast van overtuigd dat het opbouwen van langetermijnrelaties en het respectvol omgaan met iedereen die bijdraagt tot de doelstellingen van onze organisatie, fundamenteel is voor onze business.

veiligheidsschoenen

Gemeenschapsbetrokkenheid en maatschappelijk engagement

Investeren in bijkomende jobs
Door onze duurzame groei en onze verdere ambities, creëert DASSY bijkomende jobs. En dat doen we niet alleen in het land van oorsprong maar ook daarbuiten. Door een gezonde werkomgeving te verschaffen en loopbaanvooruitzichten te bieden, willen we onze gedreven en getalenteerde collega’s aan boord houden en ook, gezien onze groei, op zoek gaan naar gelijkaardige nieuwe mensen. Een en ander houdt in dat we een faire partner willen zijn voor hen en voor onze leveranciers of elke andere gebruiker van DASSY professionele werkkledij

Sponsoring en liefdadigheidswerk
Via liefdadigheid en de sponsoring van, bijvoorbeeld, opvoedkundige of culturele initiatieven, nemen we deel aan en dragen we bij tot lokale organisaties die de levenskwaliteit verbeteren in de gemeenschappen waar we leven en werken.

Uitbreiding van onze principes

Uitbreiding van onze principes

Als onderdeel van onze eigen ethische principes en milieu-initiatieven, verwachten we van onze leveranciers, onderaannemers en andere zakelijke partners net hetzelfde. Zakelijke contracten en een gedragscode voor leveranciers helpen ons om de zakelijke partners te kiezen die algemene werkplaatsennormen respecteren en zakelijke praktijken hanteren die aansluiten bij de waarden van onze onderneming.