Kies uw land:

NederlandNederland

Kies uw land:

DASSY professional workwear
search

Normeringen en classificaties

Hoge zichtbaarheid

EN ISO 20471: 2013 + A1: 2016
Hoge zichtbaarheid


X = klasse van oppervlaktes fluodoek en reflectiebanden (3 klassen)

Deze veiligheidskleding heeft tot doel om de drager meer te doen opvallen, zowel overdag, bij schemering als ’s nachts en is wettelijk vereist voor iedereen die op straten, wegen en bouwplaatsen werkt. Zelfs als er slechts een beperkt deel van de dag op een werkplaats met verkeer wordt gewerkt, dient er altijd veiligheidskleding te worden gedragen.

Er zijn 3 klasses van veiligheidskleding. De klasses worden bepaald door de hoeveelheid fluorescerend en reflecterend materiaal. Hoe hoger de oppervlakte, hoe hoger de klasse en de zichtbaarheid van de drager*. Door in 1 werkoutfit verschillende klasses te combineren, kunt u in specifieke gevallen een hogere klasse bekomen. Informeer u steeds over de veiligheidsklasse die vereist is in de situatie waarin u werkt en over de resulterende klasse in het geval van combinatie. Lees hier meer over het combineren van hoge zichtbaarheidskleding

*Het personaliseren van veiligheidskleding verkleint de oppervlakte aan reflectie, waardoor de certificering van het kledingstuk in het gedrang komt. Het personaliseren is daarom niet toegelaten zonder voorafgaande goedkeuring van een aangemelde instantie (“notified body”). Contacteer de veiligheidsadviseur.

KLASSE 3 

Dient gedragen te worden door iedereen die werkzaam is op bouwplaatsen, wegen waar de maximum snelheid hoger is dan 60 km/u, bij actieve treinrails en reddingsoperaties.

Oppervlakte fluorescerend materiaal ten minste 0,80m²
Oppervlakte reflecterend materiaal ten minste 0,20m²

KLASSE 2 
Mag gedragen worden door mensen die toezicht houden op de werkzaamheden waarvoor kleding van klasse 3 is vereist, bij gunstige weersomstandigheden en bij voldoende zichtbaarheid.

Oppervlakte fluorescerend materiaal ten minste 0,50m²
Oppervlakte reflecterend materiaal ten minste 0,13m²

KLASSE 1 
Mag alleen gedragen worden door mensen die een bezoek brengen aan een gebied waarvoor kleding met klasse 3 is vereist. De bezoekers dienen begeleid te worden door mensen die in het gebied werkzaam zijn. Als de werkzaamheden in de loop van de dag variëren, of als u twijfelt, wordt klasse 3 aanbevolen.

Oppervlakte fluorescerend materiaal ten minste 0,14m²
Oppervlakte reflecterend materiaal ten minste 0,10m²

Alle kledingstukken onder deze norm voldoen eveneens aan de normen EN 340:2003 & EN ISO 13688:2013:
Algemene vereisten van de beschermende werkkledij. Zoals de basis gezondheids- en ergonomische vereisten, alsook veroudering, maataanduidingen, etikettering en gebruikersinstructies.

Bescherming tegen koele omgeving

EN 14058: 2004
Bescherming tegen koele omgeving

X (klasse voor thermische weerstand, 1-3) 
X (klasse voor winddichtheid, 1-3, optioneel)
X (klasse voor waterdichtheid 1-2, optioneel
X (thermische isolatie middels bewegende mannequin, optioneel)
X (thermische isolatie middels statische mannequin, optioneel)

Deze kledingstukken beschermen de drager tegen een koude omgeving (temperatuur tot -5 °C). Om aan de norm te voldoen dient de kleding volledig gesloten te worden gedragen. Als er aanpassingsmogelijkheden zijn (vb. aan de polsen of taille), dienen deze gebruikt te worden. De thermische isolatiewaarde van het kledingstuk kan afnemen als het nat wordt en na reinigingsprocedures. Bewaar kledingstukken op een droge, goed geventileerde plaats om het beschermingsniveau in stand te houden. Het dragen van extra bescherming om afkoeling van vb. hoofd, handen en voeten te voorkomen is optioneel bij EN 14058:2004.

Alle kledingstukken onder deze norm voldoen eveneens aan de normen EN 340:2003 & EN ISO 13688:2013:
Algemene vereisten van de beschermende werkkledij. Zoals de basis gezondheids- en ergonomische vereisten, alsook veroudering, maataanduidingen, etikettering en gebruikersinstructies.

Bescherming tegen regen

EN 343: 2003 + A1: 2007 / EN 343: 2019
Bescherming tegen regen

X = waterdichtheid (WP) (2003 en 2007: 3 klasses / 2019: 4 klasses)
X = waterdampweerstand (RET) (2003 en 2007: 3 klasses / 2019: 4 klasses)
X = regentorenteest op afgewerkt kledingstuk, optioneel (R) (enkel EN 343:2019)

Deze kleding beschermt tegen regen, sneeuw, mist en grondvochtigheid. De kleding en de naden zijn getest op bestendigheid tegen het binnendringen van water en weerstand tegen damp. De norm van 2003 en 2007 omvat 3 klassen, waarvan klasse 3 de hoogste is. De norm van 2019 definieert 4 klassen, waarvan klasse 4 de hoogste is (en dus het meest waterdicht).

Alle kledingstukken onder deze norm voldoen eveneens aan de normen EN 340:2003 & EN ISO 13688:2013:
Algemene vereisten van de beschermende werkkledij. Zoals de basis gezondheids- en ergonomische vereisten, alsook veroudering, maataanduidingen, etikettering en gebruikersinstructies.

Bescherming bij knielend werk

EN 14404: 2004 + A1: 2010
Bescherming bij knielend werk

Deze norm beschrijft de testmethodes en eisen van kniebeschermers voor werk in knielende positie.

De DASSY kniezakken zijn gecertificeerd in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers en bieden een bescherming type 2, niveau 1. Dat betekent dat de kniebeschermers geschikt zijn voor vlakke en niet vlakke ondergrond en bescherming bieden tegen penetratie van objecten < 1cm.

Er bestaan 4 types van kniebeschermers: 

type 1: “zelfstandige” kniebeschermers,
type 2: mousse in zak op broek,
type 3: losse beschermers,
type 4: kniebeschermers als onderdeel van andere bescherming.

Eveneens zijn er 3 prestatieniveaus beschreven: 

niveau 0: biedt geen bescherming tegen penetratie,
niveau 1: kniebeschermers geschikt voor vlakke en niet vlakke ondergrond en biedt bescherming tegen penetratie van objecten < 1cm, 
niveau 2: kniebeschermers geschikt voor vlakke en niet vlakke ondergrond en biedt bescherming tegen extreme condities (bv. brokstukken in mijnen).

Alle kledingstukken onder deze norm voldoen eveneens aan de normen EN 340:2003 & EN ISO 13688:2013:
Algemene vereisten van de beschermende werkkledij. Zoals de basis gezondheids- en ergonomische vereisten, alsook veroudering, maataanduidingen, etikettering en gebruikersinstructies.

Type kniezakken: de kniestukken correct plaatsen

Voor een optimale bescherming en comfort is het belangrijk dat je kniestukken correct geplaatst worden in de kniezakken van je werkbroek. In de DASSY-collecties zijn er 3 verschillende systemen om je kniestukken te plaatsen.

 1. Insteek bovenaan (in de hoogte verstelbaar) - DASSY D-FX, DNA, CLASSIC en SAFETY.
  Open de flap bovenaan en schuif het kniestuk in de kniezak. Bij een ‘standaard’ lengte, laat je de velcro onderin de kniezak dicht. Indien het kniestuk zich niet op de correcte hoogte bevindt, kan je de velcro openen om het kniestuk dieper naar onderen te schuiven.
   
 2. Insteek onderaan (in de hoogte verstelbaar) - DASSY D-FX FLEX, DASSY MELBOURNE
  Schuif het kniestuk langs onderen in de kniezak en plaats het in de flap (‘enveloppe’). Bij een ‘standaard’ lengte, laat je de velcro in de kniezak dicht. Indien het kniestuk zich niet op de correcte hoogte bevindt, kan je de velcro openen om het kniestuk dieper naar onderen te schuiven.
   
 3. Insteek onderaan (niet verstelbaar in de hoogte) - DASSY KNOXVILLE
  Schuif het kniestuk langs onderen in de kniezak en sluit de velcro. 

kneepad inserts

Bescherming tegen vloeibare chemicaliën

EN 13034: 2005 + A1: 2009
Bescherming tegen vloeibare chemicaliën

Deze norm is vereist voor type 6 veiligheidskleding, die bescherming biedt tegen mogelijke blootstelling aan kleine hoeveelheden spatten of lichte nevel van chemische vloeistoffen en kan gebruikt worden in situaties waar de risico’s worden beoordeeld als laag en een volledige vloeibare barrière niet nodig is. Dit type kleding moet het boven- en onderlichaam volledig bedekken.

Alle kledingstukken onder deze norm voldoen eveneens aan de normen EN 340:2003 & EN ISO 13688:2013:
Algemene vereisten van de beschermende werkkledij. Zoals de basis gezondheids- en ergonomische vereisten, alsook veroudering, maataanduidingen, etikettering en gebruikersinstructies.

IEC 61482-2: 2018

Een elektrische vlamboog is vergelijkbaar met een bliksem die toeslaat in een elektrische installatie als gevolg van een storing (vb. een kortsluiting), wat ernstige brandwonden of andere verwondingen kan veroorzaken. Deze standaard wordt onderverdeeld in verschillende klassen. 

Klasse 1: bescherming tegen elektrische vlamboog 4KA
Klasse 2: bescherming tegen elektrische vlamboog 7KA

De kleding wordt getest met een boogspanning tot ongeveer 400V en een boogtijd van 500ms.

Alle kledingstukken onder deze norm voldoen eveneens aan de normen EN 340:2003 & EN ISO 13688:2013:
Algemene vereisten van de beschermende werkkledij. Zoals de basis gezondheids- en ergonomische vereisten, alsook veroudering, maataanduidingen, etikettering en gebruikersinstructies.

Bescherming tegen elektrostatische oplading

EN 1149-5: 2008
Bescherming tegen elektrostatische oplading

Antistatische kledij wordt gedragen om te voorkomen dat door elektrostatische oplading vonken ontstaan die brand of explosies kunnen veroorzaken.

De norm (EN 1149) bestaat uit verschillende delen die vereisten en testmethodes specificeren om bescherming tegen statische elektriciteit of schade door ontlading te meten. Deel 5 van de norm (EN 1149-5) beschrijft de prestatievereisten voor antistatische kleding.

Alle kledingstukken onder deze norm voldoen eveneens aan de normen EN 340:2003 & EN ISO 13688:2013:
Algemene vereisten van de beschermende werkkledij. Zoals de basis gezondheids- en ergonomische vereisten, alsook veroudering, maataanduidingen, etikettering en gebruikersinstructies.

Bescherming bij lassen en aanverwante processen

EN ISO 11611: 2007 / EN ISO 11611: 2015
Bescherming bij lassen en aanverwante processen

Deze norm omschrijft de fundamentele veiligheidseisen en testmethodes voor beschermende kleding, die zijn ontworpen om het lichaam van de drager met inbegrip van hoofd (kappen) en voeten (beenkappen) te beschermen tegen lasspatten, kort contact met de vlam, stralingswarmte en om een elektrische schok te minimaliseren (bij incidenteel contact van ± 100V).

De vlamverspreiding wordt getest bij oppervlaktebevlamming (levert A1) en randbevlamming (A2). Er worden eveneens 2 klassen gedefinieerd, waarbij de hoogste klasse (klasse 2) beschermt tegen meer gevaarlijke lastechnieken.

A1: hierbij voldoet de kleding aan de vereisten voor beperkte vlamverspreiding bij oppervlakte bevlamming.
A2: hierbij voldoet de kleding aan de vereisten voor beperkte vlamverspreiding bij rand bevlamming. Indeling in 2 klassen: 
- klasse 1 biedt bescherming tegen minder gevaarlijke lastechnieken en situaties, veroorzaakt door lagere niveaus van spatten en stralingswarmte. 
- klasse 2 biedt bescherming tegen meer gevaarlijke lastechnieken en situaties door hogere niveaus van spatten en stralingswarmte.

Alle kledingstukken onder deze norm voldoen eveneens aan de normen EN 340:2003 & EN ISO 13688:2013:
Algemene vereisten van de beschermende werkkledij. Zoals de basis gezondheids- en ergonomische vereisten, alsook veroudering, maataanduidingen, etikettering en gebruikersinstructies.

Bescherming tegen hitte en vlammen

EN ISO 11612: 2008 / EN ISO 11612: 2015
Bescherming tegen hitte en vlammen

Deze norm specificeert prestatie-eisen voor kledingstukken die ontworpen zijn om het lichaam van de drager (m.u.v. de handen) te beschermen tegen hitte en vuur. De norm vermeldt verschillende vormen van bescherming, elk aangeduid met een letter en een indexcijfer voor de performantie (hoe hoger, hoe beter de bescherming).

A: vlamverspreiding (2 niveaus) 
B: convectiewarmte (3 niveaus) 
C: stralingswarmte (4 niveaus) 
D: aluminiumspatten (3 niveaus) 
E: ijzerspatten (3 niveaus) 
F: contactwarmte (3 niveaus)

Alle kledingstukken onder deze norm voldoen eveneens aan de normen EN 340:2003 & EN ISO 13688:2013:
Algemene vereisten van de beschermende werkkledij. Zoals de basis gezondheids- en ergonomische vereisten, alsook veroudering, maataanduidingen, etikettering en gebruikersinstructies.

Bescherming tegen UV-straling

EN 13758-2: 2003 + A1: 2006
Bescherming tegen UV-straling

Kleding gecertificeerd volgens deze norm biedt bescherming tegen zonnestralen. Een UPF-factor (Ultraviolet Protection Factor) van minimum 50, biedt de hoogste bescherming door meer dan 98% van de schadelijke zonnestralen te blokkeren. De beschermingsfactor van de kleding kan dalen door het gebruik, of indien ze uitgerekt of nat is. Enkel bedekte lichaamsdelen worden beschermd. Gebruik voor onbedekte lichaamsdelen een zonnecrème met hoge beschermingsfactor.

Alle kledingstukken onder deze norm voldoen eveneens aan de normen EN 340:2003 & EN ISO 13688:2013:
Algemene vereisten van de beschermende werkkledij. Zoals de basis gezondheids- en ergonomische vereisten, alsook veroudering, maataanduidingen, etikettering en gebruikersinstructies.